► 2 0 0 8 r.

Grudzień

Wydanie „Encyklopedii Solidarności – kalendarium”. Projekt realizowany przy wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Narodowego Centrum Kultury.

Wrzesień

Realizacja wraz z TVP 1 oraz TVP Katowice filmu „Piasek w tryby” opowiadającego o strajkach górniczych w 1988 roku.

Realizacja dla Polskiego Radia cyklu audycji dotyczących historii opozycji w latach 1976-1989.

Wydanie wraz redakcją dziennika Rzeczpospolita oraz Instytutem Pamięci Narodowej wkładki tematycznej „Życie za życie”.

Sierpień

Wydanie wraz z Dziennikiem Zachodnim 5 zeszytów „Ludzie Solidarności” ukazujących się, co tydzień jako dodatek do gazety.

Maj

Rozpoczęcie całorocznego cyklu publikacji w Gazecie Polskiej pt. „Encyklopedia Solidarności”.

Luty

Zorganizowanie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach konferencji naukowej „Wolne Związki Zawodowe z perspektywy 30 lat”. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie „Pokolenie”, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Katowice, NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski oraz Narodowe Centrum Kultury. Patronat nad konferencją objął Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Janusz Kurtyka oraz Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Janusz Śniadek.