► 2 0 0 9 r.

Sierpień

Przygotowanie wraz z Wydawnictwem „Volumen” albumu „Zaczęło się w Polsce”. Album wydany w dwóch wersjach językowych zawiera teksty czołowych polskich historyków opisujące w sposób syntetyczny historię kraju w latach 1939-1989.

Lipiec

Rozpoczęcie realizacji projektu „Encyklopedia Solidarności – Wirtualna Czytelnia Bibuły” – który realizujemy wraz z Biblioteką Narodową w ramach grantu przyznanego przez Ministerstwo Kultury.

Czerwiec

Przygotowanie we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności wystawy plenerowej „Jastrzębie w drodze do niepodległości 1978-1989”. Celem ekspozycji jest przybliżenie wydarzeń rozgrywających się na terenie Jastrzębia Zdroju od czasów wyprzedzających podpisanie Porozumień Jastrzębskich do wyborów w 1989 roku.  

Maj

Wydanie pierwszej części komiksu historycznego „Monte Cassino”. Epicka opowieść autorstwa duetu Zbigniew Tomecki i Gabrieli Becli przedstawia historię krwawych walk o „piekielny masyw Monte Cassino” którego symbolem stał się górujący nad okolicą potężny klasztor. Wydawnictwo uzyskało wsparcie m.in. Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
 
Zorganizowanie uroczystości odsłonięcia pomnika „Krzyż Polski” w Kościelisku. Jest to pierwszy w Polsce monument poświęcony „Poległym i walczącym za Wolną i Niepodległą Polskę w latach 1939-1989 i nadal …”. Uroczystość uświetniła obecność kompanii honorowej oraz orkiestry WP. Odsłonięcia pomnika dokonał Andrzej Przewoźnik Sekretarz Rady Ochrony Walk i Męczeństwa oraz Władysław Stasiak z Kancelarii Prezydenta PR Lecha Kaczyńskiego. Kamień węgielny został poświęcony w 2002 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II.   

Rozpoczęcie prac nad projektem „Młodość Witolda Pileckiego”. Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie kwerend historycznych w zasobach archiwalnych i spisanie na ich podstawie historii rodziny Pileckich od XIX w aż do wybuchu II Wojny Światowej.

Marzec

Rozpoczęcie i zorganizowanie trasy ekspozycyjnej wystawy „Żołnierze wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku”. W ciągu kilku miesięcy wystawa została zaprezentowana m.in. w Opolu, Bielsku-Białej, Siedlcach, Jastrzębiu Zdroju, Gliwicach oraz Zakopanym.