► 2 0 1 0 r.

Grudzień

Wydanie drugiej części komiksu historycznego „Monte Cassino”. Epicka opowieść autorstwa duetu Zbigniew Tomecki i Gabrieli Becli przedstawia historię krwawych walk o „piekielny masyw Monte Cassino” którego symbolem stał się górujący nad okolicą potężny klasztor. Wydawnictwo uzyskało wsparcie m.in. Narodowego Centrum Kultury oraz Instytutu Pamięci Narodowej.  

Październik

Inauguracja cyklu wydawniczego Biblioteka Encyklopedii Solidarności. Promującą go książką została pozycja zawierająca zbiór opowiadań autorstwa Sebastiana Reńcy pod tytułem „Wiktoria”. Publikacja powstała przy wsparciu m.in. takich instytucji jak: Narodowe Centrum Kultury, Dom Maklerski IDMSA, Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie Pamięć Jastrzębska oraz OW Volumen.

Współorganizacja wraz z NZS Uniwersytetu Śląskiego koncertu plenerowego uświetniającego XXX rocznicę powstania NZS. Głos zabrali również: prof. dr hab. Czesław Martysz, Wojciech Szarama (pierwszy przewodniczący tej organizacji), Ks. Stanisław Puchała (duszpasterz akademicki), Adam Dziuba (IPN) oraz Andrzej Rozpłochowski. Część oficjalna została zakończona wmurowaniem tablicy pamiątkowej. Całą imprezę zakończył występ zespołu Cree.

Współorganizacja we współpracy z NZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przeglądu filmów dotyczących historii ruchów niezależnych. Licznie zgromadzona młodzież licealna oraz studenci zobaczyli następujące filmy: Zbuntowana generacja. Pokolenie Rock Galicji 1982-1989, Beats of Freedom – Zew Wolności, Niezależni oraz  Trzech Kumpli.

Wrzesień

Wydanie I tomu „Encyklopedii Solidarności”. Książka to kompleksowe opracowanie dziejów opozycji antyustrojowej funkcjonującej na terenie Polski w latach 1976-1989. W skład Encyklopedii weszło 1 130 biogramów i haseł napisanych przez 170 autorów. Wśród opublikowanego materiału znalazły się biogramy nie tylko członków NSZZ „Solidarność” ale i ruchów społecznych i politycznych które wpisały się w historię naszego kraju.

Sierpień

Wydanie wraz z dziennikiem Rzeczpospolita dodatku tematycznego „SIERPIEŃ 1980 – 2010”. W ten sposób upamiętniliśmy 30 rocznicę strajków 1980 roku oraz podpisania porozumień w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu Zdroju. 20 – stronnicową wkładkę pod redakcją Macieja Rosalaka uświetniły wypowiedzi działaczy i wywiady z wybitnymi historykami jak Jerzy Eisler czy Antoni Dudek.

Lipiec

Wydanie wraz Oficyną Wydawniczą Volumen publikacji pt.”Miasta, zamki, klasztory. Państwo Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego”. W książce prezentującej dzieje Zakonu czytelnik znajdzie obok wyczerpujących artykułów opisy historycznych miejsc, bogato zdobione ilustracje oraz duży zasób fotografii. Książka ukazała się dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury

Maj

Współwydanie wraz z Narodowym Centrum Kultury oraz Wydawnictwem Studio Frodo albumu „Wilno-Warszawa. Wspólna droga do wolności”. Książka poświęcona jest współpracy polskich i litewskich środowisk opozycyjnych i niepodległościowych w latach 1989-1992 oraz krwawym wydarzeniom Wileńskiego Stycznia 1991 roku.

Organizacja uroczystego koncertu plenerowego grupy De Press. Występ zorganizowany w Katowicach na pl. Sejmu Śląskiego poświęcony został pamięci Żołnierzy Wyklętych. Koncert został wsparty przez Narodowe Centrum Kultury oraz Urząd Miasta Katowice oraz katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Kwiecień

Wydanie wraz z dziennikiem Rzeczpospolita dodatku tematycznego „Masada nad Wisłą”. Tematem wkładki była 67 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Wydanie książki autorstwa Rafała Michalskiego „Śladami Zbrodni Katyńskiej”. Treść książki to nie tylko opis martyrologii Polaków na terenie dawnego ZSRR ale przede wszystkim wyczerpująca próba ujęcia fragmentu dziejów Polski związanego z ludobójstwem popełnionym przez Związek Sowiecki na polskiej elicie w 1940 roku.  
Współorganizacja ogólnopolskiej kampanii outdoorowej uświetniającej 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. W trakcie akcji na ponad 300 bilbordach oraz 1 150 nośnikach reklamowych na terenie całego kraju zostały zamieszczone plakaty upamiętniające ofiary zbrodni w Katyniu.
Współorganizacja widowiska multimedialnego pt.”Pamiętam. Katyń 1940” przygotowanego przez Łukasza L.U.C. Rostkowskiego. Muzyce wykorzystującej tradycyjne instrumenty towarzyszyła muzyka elektroniczna okraszona archiwalnymi nagraniami oraz multimedialnymi impresjami opartymi na animacjach komputerowych. Widowisko stanowiące nowatorską formę hołdu dla zamordowanych zostało bardzo ciepło przyjęte przez licznie zgromadzoną publiczność. Koncert odbył się w Górnośląskim Centrum Kultury oraz Filharmonii Łódzkiej.   
Współorganizacja wraz z Instytutem Pamięci Narodowej I edycji konkursu dla młodzieży pt. „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy… Katyń – 70 lat po zbrodni”.

Luty

Współorganizacja wraz ze Stowarzyszeniem Federacji Młodzieży Walczącej koncertu poświęconego “Żołnierzom wyklętym”. Zagrała grupa De Press oraz Brygada Kryzys. Impreza odbyła się pod patronatem Narodowego Centrum Kultury.