► 2 0 1 2 r.

Grudzień

Współorganizacja na zasadach partnerstwa konferencji popularnonaukowej „Od porozumienia do grudniowej konfrontacji. Geneza i znaczenie Porozumienia Katowickiego i MKZ Katowice 1980–1981” w Katowicach. W trakcie konferencji odbyła się również uroczysta inauguracja wystawy pt. „Zapomniane Porozumienie Katowickie – wkład MKZ Katowice NSZZ »Solidarność« w dorobek kulturowy regionu” opracowanej na podstawie naszych materiałów.

Listopad

Rozpoczęcie prac w projekcie „Wirtualna Czytelnia Bibuły. Edycja 2012” który uzyskał dofinansowanie oraz pozytywną rekomendację Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Jego projektu będzie wzbogacenie naszej wirtualnej czytelni o ponad 20 000 skanów pism i gazetek wydawanych poza cenzurą w latach 1976-1989.

Wrzesień

Współorganizacja uroczystej konferencji naukowej „Drogi do Niepodległości”. Konferencja uświetniła 32 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych oraz 30 rocznicę powstania Solidarności Walczącej. Podczas dwudniowych obrad wystąpiło ponad trzydziestu prelegentów – obok historyków, głos zabrali przedstawiciele i działacze dawnych organizacji opozycyjnych takich jak np. ROPCiO, KOR, RMP czy NZS, a także zaproszeni goście specjalni z Białorusi, Czech, Ukrainy, Gruzji, Estonii, Litwy, Ukrainy i Rosji.

Sierpień

Wydanie powieści Andrzeja Jarczewskiego „Selma i magiczne korale”.

Czerwiec

Realizacja projektu „Monitor – Ukraina 2012” polegającego na gromadzeniu danych na temat aktywności społecznej na Ukrainie, ukraińskich NGO nie powiązanych ze strukturami władzy, tworzenie bazy danych organizacji godnych zaufania i ich gotowości do realizacji wspólnych, polsko-ukraińskich projektów.

Przygotowanie wystawy „Konstanty Wolny – Polak, Ślązak, patriota”. Ekspozycja prezentowana była w holu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego uświetniając 135 rocznicę urodzin Konstantego Wolnego oraz 90 rocznicę pierwszych wyborów do Sejmu Śląskiego.

Kwiecień

Rozpoczęcie projektu naukowego którego celem jest przygotowanie materiałów do opracowania popularno-naukowego poświęconego ppor. Robertowi Buchcikowi nauczycielowi z Bystrej Śląskiej, oficerowi 4 pułku strzelców podhalańskich, zamordowanemu w Katyniu. Projekt uzyskał dofinansowanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej oraz Gminy Wilkowice.

Marzec

Inauguracja kolejnej edycji wieloletniego projektu naukowego „Encyklopedia Solidarności – relacje świadków historii”. Przedsięwzięcie ma na celu zebranie  relacji dokumentujących działalność opozycji na terenie Polski. Projekt tak jak w latach poprzednich uzyskał dofinansowanie Muzeum Historii Polski.