► 2 0 1 4 r.

Grudzień

18 grudnia 2014 r. w Centrum Kultury Katowice (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2) odbyło się widowisko poświęcone pamięci Żołnierzy Niezłomnych „Podziemna Armia Powraca”.

W programie znalazły się utwory Leszka Czajkowskiego – jednego z najpopularniejszych bardów polskiej piosenki patriotycznej – poświęcone tym, którzy walczyli o wolność Polski zarówno z niemieckim okupantem, siłami sowieckimi jak i rodzimymi „utrwalaczami władzy ludowej” z KBW i UB. Obok autora mogliśmy podziwiać także wybitnego aktora Jerzego Zelnika i barda Pawła Piekarczyka. Solistom towarzyszył zespół pod kier. Andrzeja Perkmana.

Wyjątkową oprawę koncertu stanowiły zrealizowane z rozmachem fabularyzowane wizualizacje w których udział wzięło ponad osiemdziesięciu członków grup rekonstrukcyjnych (GH-M Berliner Mauer, GRH Beskidy, GRH Rodzynki, Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich), statystów m.in. pracowników Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz aktorów. Zdjęcia do wizualizacji powstały m. in. w areszcie KMMO w Katowicach przy ul. Kilińskiego 9, gdzie do 26 maja br. funkcjonowała ekspozycja edukacyjna „Areszt” katowickiego oddziału IPN. Scenariusz i reżyseria Łukasz Kobiela, zdjęcia Krzysztof Miller.

Kwiecień

„Kolumbowie w ogniu walki” to konkurs historyczny zorganizowany przez naszych przyjaciół w Bukownie. Patronat honorowy nad tym ciekawym wydarzeniem obięli: Małopolski Kurator Oświaty – Aleksander Palczewski, Burmistrz Miasta Bukowno –  Mirosław Gajdziszewski oraz Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – Piotr Duda.

W szranki stanęło 38 uczestników (22 gimnazjalistów i 16 uczniów szkół ponadgimnazjalnych), a ich zadaniem było rozwiązanie testu historycznego dot. Powstania Warszawskiego. Stowarzyszenie Pokolenie wsparło finansowo tą ciekawą inicjatywę, za co zostaliśmy wyróżnieni przez organizatorów specjalnym dyplomem.

Luty

Zgodnie z decyzją z dnia 04.02.2014 nr 67/2014 wydaną przez Ministra Administracji i Cyfryzacji przeprowadzaliśmy zbiórkę pieniężną na wydzielone konto bankowe. W dniach 15-28.02.2014 dzięki szczodrości ofiarodawców zebraliśmy kwotę 38 380,13 zł (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt 13/100). Zebraną kwotę przeznaczono na zakup środków opatrunkowych 10 483,90 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy 90/100). Kwotę 27 896,23 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć 23/100) przekazano bezpośrednio sztabowi Majdanu w Kijowie na zakup 150 par butów (11 883,30 zł), 150 par spodni ocieplanych (6 211,25 zł) oraz 150 kurtek zimowych (9 722,70 zł).
Dziękując wszystkim za pomoc przekazujemy słowa, jakie skierował w imieniu obdarowanych Andrzej Gabrov Z-ca Dowódcy Samoobrony Majdanu:
„Dziękuję Wam kochani, że tak wspomogliście naszą walkę. Pieniądze, które dostaliśmy od Was uratowały życie wielu osób. Ukraina Wam tego nigdy nie zapomni. Dziękuję Wam szczególnie gdyż sam jestem Polakiem mieszkającym na Ukrainie i jestem dumny, że moi rodacy wspomogli moją drugą Ojczyznę, jak żadna inna nacja. Niech żyje Polska. Slawa krainie.”

Styczeń

W dniu 27.01.2014 wraz z „Porozumieniem Katowickim 1980 – Stowarzyszenie na Rzecz Pamięci” zorganizowaliśmy pikietę pod Urzędem Miasta Katowice pod hasłem „Prezydent Uszok – Przyjacielem Sowieckich Okupantów”. Głównym postulatem było przeniesienie pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej z placu Wolności na cmentarz wojskowy przy ulicy Tadeusza Kościuszki. W pikiecie uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Warto przypomnieć, że sprawa przenosin monumentu ślimaczy się już od 1989 roku. W 2000 roku Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę umożliwiającą przeniesienie pomnika na cmentarz żołnierzy radzieckich w Parku Kościuszki. Pomimo upływu już czternastu lat od tego momentu do realizacji uchwały nigdy nie doszło.