► 2 0 1 3 r.

Grudzień

Organizacja uroczystej prezentacji dual pack-u pt. 16.12.1981″

Lipiec

Realizacja projektu „Monitor – Ukraina 2013” polegającego na analizie stanu demokracji na Ukrainie, badaniu zagrożeń dla procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską, nawiązywanie kontaktów z historykami, politykami, działaczami samorządowymi, socjologami ukraińskimi, monitowanie stanu aktywności społecznej na Ukrainie.

Czerwiec

Przystąpienie na zasadach partnerstwa do projektu pod nazwą „Pamiętamy – Dziękujemy za solidarność z Solidarnością”. Niniejszy projekt naukowy realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie „Porozumienie Katowickie 1980 – Stowarzyszenie na Rzecz Pamięci” oraz Stowarzyszenie „Pokolenie” ma za zadanie zbadanie historii oraz zakresu pomocy udzielanej Solidarności oraz ludziom opozycji przez organizacje na zachodzie w latach 1981-1989. 

Kwiecień

Rozpoczęcie projektu historycznego pod nazwą „Katowice w drodze do niepodległości – opracowanie materiału dokumentującego działalność opozycji na terenie miasta Katowice”. Projekt uzyskał wsparcie finansowe Urzędu Miasta Katowice.

Inauguracja kolejnej edycji realizowanego od kilku lat projektu „Encyklopedia Solidarności – relacje świadków historii”. Przedsięwzięcie ma na celu zebranie 75 relacji dokumentujących działalność opozycji na terenie Polski. Projekt tak jak w latach poprzednich uzyskał dofinansowanie Muzeum Historii Polski. 

Marzec

Wydanie tomiku wierszy autorstwa O. Łukasza Buksy pod tytułem „Trzydziestu Trzech Zapomnianych”. Wiersze zostały poświęcone Żołnierzom Wyklętym.

Produkcja oraz prezentacja ekspozycji ulicznej upamiętniającej 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Celem wystawy zatytułowanej „Orzeł, Pogoń i Archanioł. Powstanie Styczniowe na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej” jest zapoznanie odbiorcy z dziejami jednego z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju.   

Zawarcie umowy o współpracy z Muzeum Akt Nowych w Warszawie. W podpisanym dokumencie strony zobowiązują się m.in. do wymiany informacji o zasobach archiwalnych, wspólnej realizacji przedsięwzięć naukowych oraz wspólnych działań promocyjnych.  

Luty

Organizacja i produkcja koncertu „Za Wolność 1863” w hali Expo w Sosnowcu. Widowisko poświęcone Powstaniu Styczniowemu z udziałem czołówki polskiej sceny hiphopowej: Tadka Firmy Solo, Hemp Gru, Pięć Dwa Dębiec, DJ Haem i Bas Tajpan, a także Pawła Kukiza, Janusza „Yaniny” Iwańskiego i zespołu Luxtorpeda. Widowisko zostało wyemitowane m.in. na antenie TVP1.

Styczeń

Wydanie albumu multimedialnego z zapisem koncertu zarejestrowanego w 30. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek 16.12.1981. 

Rozpoczęcie promocji II tomu „Encyklopedii Solidarności. Opozycja w PRL 1976 – 1989”. Spotkania z czytelnikami odbyły się w kilkunastu miastach w kraju i trwały do marca 2013 roku. 

Prezentacja wydanego przez Stowarzyszenie Pokolenie drugiego tomu wspomnień Andrzeja Rozpłochowskiego „Postawią ci szubienicę”.

Przygotowanie dodatku specjalnego poświęconego zbliżającej się 150. Rocznicy Powstania Styczniowego. Opracowany materiał został następnie dołączony do Dziennika Zachodniego.