DEMONSTRACJA z okazji 69 rocznicy „wyzwolenia” Katowic

W poniedziałek, 27 stycznia, będzie kolejna rocznica „wyzwolenia” Katowic, a pomnik na Placu Wolności w Katowicach jak stał tak stoi. Prezydent miasta Uszok wielokrotnie obiecywał, że już tuż, tuż i… za każdym razem coś stawało na przeszkodzie, by przenieść go na cmentarz żołnierzy radzieckich. Ostatnio, na list napisany przez kilka podmiotów, o których piszę poniżej, zastępca prezydenta Uszoka odpisał: Informuję, że z uwagi na prowadzone obecnie prace związane z przebudową śródmieścia Katowic, w  tym zmianą organizacji ruchu samochodowego i pieszego na Placu Wolności, decyzja związana z ewentualną zmianą lokalizacji pomnika poświęconego żołnierzom Armii Czerwonej, a także ze sposobem adaptacji tego miejsca będzie podjęta w późniejszym terminie. Czyli innymi słowy wypchajcie się Panowie mamy ważniejsze problemy, a ten temat odkładamy na tzw. święty nigdy. Dlatego też 27 stycznia w poniedziałek organizujemy protest pod hasłem „Prezydent Uszok przyjacielem sowieckich okupantów”. Manifestacja, a właściwie akcja informacyjna odbędzie się pod Urzędem Miasta Katowice o godzinie 11.30. Ma ona na celu przybliżenie mieszkańcom Katowic informacji związanych z unikaniem przez okres ponad 13 lat przez Pana Prezydenta Uszoka wykonania uchwały Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2000 zobowiązującej go do podjęcia kroków w celu przeniesienia pomnika żołnierzy Armii Czerwonej z Placu Wolności na cmentarz przy ul. Kościuszki. Równocześnie chcemy przypomnieć historię „wyzwolenia” Katowic 27 stycznia 1945 roku.
Zapraszam wszystkich do udziału w akcji.
Precz z komuną! Przemek

 

DEMONSTRACJA