Kustosz Pamięci Narodowej 2016

20 maja na Zamku Królewskim w Warszawie Stowarzyszenie Pokolenie odebrało nagrodę Kustosza Pamięci Narodowej. Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie, którym doceniono naszą działalność w propagowaniu historii Polski.

Tegoroczni Kustosze Pamięci Narodowej

Śp. Irena Sandecka, gen. Janusz Brochwicz-Lewiński ps. „Gryf”, dr hab. Janusz Smaza, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie „Pokolenie” zostali tegorocznymi laureatami nagrody IPN „Kustosz Pamięci Narodowej” przyznawanej za zasługi w upamiętnianiu historii narodu polskiego.

Nagrody w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie wręczył prezes IPN dr Łukasz Kamiński. Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Śp. Irena Sandecka całe życie była zaangażowana w podtrzymywanie polskości i ratowanie materialnego dziedzictwa Krzemieńca.

Gen. Janusz Brochwicz-Lewiński ps. „Gryf” prowadzi aktywną działalność w środowisku kombatanckim, podtrzymując pamięć o towarzyszach broni.

Dr hab. Janusz Smaza ratuje zabytki w Polsce i na Kresach.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej prowadzi pracę wychowawczą wśród młodzieży w duchu patriotyzmu oraz szacunku dla tradycji i historii Polski.

Stowarzyszenie „Pokolenie” popularyzuje wiedzę o najnowszej historii Polski, a także pomaga byłym działaczom opozycji antykomunistycznej.

Więcej o laureatach:
http://ipn.gov.pl/…/nagroda-kustosz-pamieci-narodowej-warsz…

13243984_1125431214187324_5415697904998973429_o

IMG_3958