Majdan – zaproszenie na wystawę

03 kwietnia 2014 r. w Kopalni Guido w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93 zostanie zaprezentowana  wystawa pt.:Majdan. Jest to wydarzenie towarzyszące międzynarodowej konferencji pt.: „Polska Majdan Ukraina” zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie Pokolenie. Współorganizatorami wydarzenia są: Kopalnia Guido w Zabrzu, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, NSZZ Solidarność Regionu Śląsko – Dąbrowskiego. Patronat medialny: Gość Niedzielny.

Ekspozycja składa się z czterech części opowiadających historię zjawiska bezprecedensowego w dziejach współczesnego świata, jakim jest protest trwający do dziś na Majdanie Niepodległości w Kijowie. Część pierwsza zatytułowana: „Majdan za Europą” pokazuje początek protestu, gdy młodzież zdecydowała się walczyć o miejsce Ukrainy w Unii Europejskiej. Nastąpiło to w momencie, kiedy po długotrwałym mamieniu społeczeństwa Wiktor Janukowycz powiedział, że Ukraina decyduje się jednak na ścisłą współpracę z Rosją. Ta część kończy się pobiciem studentów i wejściem w nowy etap, który pojawia się w bloku drugim pt. „Majdan przeciwko rządowi – Sława Ukrainie”. Autor tekstu wraz z autorami zdjęć opowiadają o tym, jak ludzie walczą przeciw władzy i jak zmieniają się akcenty tej walki – tu już nie chodzi tylko o wejście do UE – teraz jest to już sprawa narodowa – ludzie nie chcą być traktowani przedmiotowo – chcą sami decydować o swojej przyszłości. Walczą z rządem, ale są gotowi na kompromis – jednak tylko taki, który nie urąga ich godności. Część trzecia „Majdan walczący – Hierojam sława” – to opowieść o ludziach gotowych, i to nie tylko w deklaracjach, ale w praktyce, oddać swe życie za podstawowe wartości, które są przynależne człowiekowi: wolność, godność oraz życie w sprawiedliwie rządzonym kraju. To właśnie tym, którzy zginęli oraz wydarzeniom, które nastąpiły po i w związku z ich śmiercią, jest poświęcona część czwarta: „Majdan w żałobie – Hieroji ne wmierajut”. Podsumowuje ona to, co działo się pod koniec części trzeciej po 18 lutego 2014 r., szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się stało i kto jest za to odpowiedzialny, ale nade wszystko pokazuje rozpacz i ból po tej zupełnie niezrozumiałej we współczesnej Europie stracie. Czy była ona potrzebna i czy będzie zaczynem przemiany Ukrainy – na to pytanie wystawa już odpowiedzi dać nie może.

Koncepcja wystawy i tekst: Przemysław Miśkiewicz.

Fotografie: Paweł Bobołowicz, dziennikarz Radia Wnet, który przebywa na Majdanie od listopada 2013 r., Rafał Dzięciołowski, dziennikarz niezależny oraz Paweł Dyjak, Monika Kobylańska i Andrzej Sobolewski, którzy trafili na Majdan podczas wyjazdów z pomocą organizowanych przez Stowarzyszenie Pokolenie.

Wystawa została zrealizowana przez Stowarzyszenie Pokolenie, powstała m.in. dzięki pomocy finansowej katowickiego oddziału IPN, który jest współorganizatorem ekspozycji.

Projekt graficzny: Łukasz Kobiela

Konsultacja merytoryczna: dr hab. Igor Hałagida (OBEP IPN Gdańsk)

pdf ► Wystawa Majdan