O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Pokolenie powstawało  w 1997 roku.  Wywodzimy się z różnych środowisk jednak większość z nas swoją pierwszą działalność prowadziła w NZS, KPN, SW, NSZZ Solidarność, a w latach dziewięćdziesiątych w Lidze Republikańskiej. Połączył nas antykomunizm i brak zgody na Polskę w której nie jest szanowana ludzka godność, a dawni zbrodniarze chodzą w glorii bohaterów i ludzi honoru.  Promujemy wartości związane z ideami wolnego społeczeństwa, tworzeniem i obroną mechanizmów gospodarki wolnorynkowej oraz poszanowaniem  tradycji i kultury polskiej. Szczególne miejsce w naszej działalności zajmuje najnowsza historia Polski. Będąc patriotami chcemy przekonać zarówno społeczeństwo jak i rządzących, że historia naszej Ojczyzny jest naszym najlepszym towarem eksportowym i powinniśmy ją pokazywać przy wszystkich możliwych  okazjach zarówno w kraju jak i za granicą.

Przyszły  rok  jest  rokiem  rocznic. Poczynając  od 100-nej  rocznicy wymarszu  Pierwszej  Kadrowej, przez 75-tą wybuchu  II  Wojny Światowej  i rozpoczęcia okupacji niemiecko-sowieckiej na ziemiach polskich. W roku 2014 mamy aż trzy 70-te  rocznice: pyrrusowego, ale pięknego zwycięstwa pod Monte Cassino, Powstania Warszawskiego oraz rozpoczęcia okupacji sowieckiej i związanej z tym walką Żołnierzy Wyklętych. Mamy też 30-tą rocznicę zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki oraz 25-tą odzyskania niepodległości, która chociaż wielu z nas nie zadawała, ale jednak niepodległością jest. Możemy przy tej okazji pobudzić patriotyzm, poprzez przybliżenie młodym i przypomnienie starszym historii ostatnich stu lat. Historii, której w odróżnieniu od wielu narodów Europy nie mamy powodu się wstydzić. Piszę możemy, a myślę musimy. Stworzyliśmy Stowarzyszenie Pokolenie jako instytucję, której nie odpowiadała atmosfera braku jednoznaczności ocen i herbertowskiej zapaści semantycznej. W ciągu szesnastu lat naszego istnienia udało się nam odkłamać i postawić na właściwym miejscu wiele kart naszej historii, jednakże to jest tylko mały wycinek drogi, która musimy pokonać. Bez zajęcia się przez Państwo Polskie polityką historyczną Polacy  wciąż będą obrażani takimi filmami jak „Nasze matki, nasi ojcowie” . Musimy dbać o polską historię w myśl dewizy Józefa Mackiewicza, że: „Jedynie prawda jest ciekawa”. Pamiętajmy o tym.

                                  

Przemysław Miśkiewicz Przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenie


Stowarzyszenie Pokolenie ► Statut

Stowarzyszenie Pokolenie Bilans 2014

Stowarzyszenie Pokolenie ► Sprawozdanie z działalności 2014

Stowarzyszenie Pokolenie ► Bilans i sprawozdanie finansowe 2013

Kalendarium działań zrealizowanych przez Stowarzyszenie Pokolenie:

► 2 0 1 5 r.

Luty

27. lutego o godzinie 18. w Katowicach w Kinoteatrze Rialto przy ulicy Świętego Jana 24 odbył się promocyjny pokaz płyty dvd Podziemna Armia Powraca.

Jestem Polakiem pomagam Ukrainie – akcja humanitarna.

Styczeń

Z okazji 152 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, promocja płyty DVD „Za wolność 1863”- z zapisem wyjątkowego widowiska multimedialnego.

► 2 0 1 4 r.

Grudzień

18 grudnia 2014 r. w Centrum Kultury Katowice (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2) odbyło się widowisko poświęcone pamięci Żołnierzy Niezłomnych „Podziemna Armia Powraca”.

W programie znalazły się utwory Leszka Czajkowskiego – jednego z najpopularniejszych bardów polskiej piosenki patriotycznej – poświęcone tym, którzy walczyli o wolność Polski zarówno z niemieckim okupantem, siłami sowieckimi jak i rodzimymi „utrwalaczami władzy ludowej” z KBW i UB. Obok autora mogliśmy podziwiać także wybitnego aktora Jerzego Zelnika i barda Pawła Piekarczyka. Solistom towarzyszył zespół pod kier. Andrzeja Perkmana.

Wyjątkową oprawę koncertu stanowiły zrealizowane z rozmachem fabularyzowane wizualizacje w których udział wzięło ponad osiemdziesięciu członków grup rekonstrukcyjnych (GH-M Berliner Mauer, GRH Beskidy, GRH Rodzynki, Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich), statystów m.in. pracowników Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz aktorów. Zdjęcia do wizualizacji powstały m. in. w areszcie KMMO w Katowicach przy ul. Kilińskiego 9, gdzie do 26 maja br. funkcjonowała ekspozycja edukacyjna „Areszt” katowickiego oddziału IPN. Scenariusz i reżyseria Łukasz Kobiela, zdjęcia Krzysztof Miller.

Kwiecień

„Kolumbowie w ogniu walki” to konkurs historyczny zorganizowany przez naszych przyjaciół w Bukownie. Patronat honorowy nad tym ciekawym wydarzeniem obięli: Małopolski Kurator Oświaty – Aleksander Palczewski, Burmistrz Miasta Bukowno –  Mirosław Gajdziszewski oraz Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – Piotr Duda.

W szranki stanęło 38 uczestników (22 gimnazjalistów i 16 uczniów szkół ponadgimnazjalnych), a ich zadaniem było rozwiązanie testu historycznego dot. Powstania Warszawskiego. Stowarzyszenie Pokolenie wsparło finansowo tą ciekawą inicjatywę, za co zostaliśmy wyróżnieni przez organizatorów specjalnym dyplomem.

Luty

Zgodnie z decyzją z dnia 04.02.2014 nr 67/2014 wydaną przez Ministra Administracji i Cyfryzacji przeprowadzaliśmy zbiórkę pieniężną na wydzielone konto bankowe. W dniach 15-28.02.2014 dzięki szczodrości ofiarodawców zebraliśmy kwotę 38 380,13 zł (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt 13/100). Zebraną kwotę przeznaczono na zakup środków opatrunkowych 10 483,90 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy 90/100). Kwotę 27 896,23 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć 23/100) przekazano bezpośrednio sztabowi Majdanu w Kijowie na zakup 150 par butów (11 883,30 zł), 150 par spodni ocieplanych (6 211,25 zł) oraz 150 kurtek zimowych (9 722,70 zł).
Dziękując wszystkim za pomoc przekazujemy słowa, jakie skierował w imieniu obdarowanych Andrzej Gabrov Z-ca Dowódcy Samoobrony Majdanu:
„Dziękuję Wam kochani, że tak wspomogliście naszą walkę. Pieniądze, które dostaliśmy od Was uratowały życie wielu osób. Ukraina Wam tego nigdy nie zapomni. Dziękuję Wam szczególnie gdyż sam jestem Polakiem mieszkającym na Ukrainie i jestem dumny, że moi rodacy wspomogli moją drugą Ojczyznę, jak żadna inna nacja. Niech żyje Polska. Slawa krainie.”

Styczeń

W dniu 27.01.2014 wraz z „Porozumieniem Katowickim 1980 – Stowarzyszenie na Rzecz Pamięci” zorganizowaliśmy pikietę pod Urzędem Miasta Katowice pod hasłem „Prezydent Uszok – Przyjacielem Sowieckich Okupantów”. Głównym postulatem było przeniesienie pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej z placu Wolności na cmentarz wojskowy przy ulicy Tadeusza Kościuszki. W pikiecie uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Warto przypomnieć, że sprawa przenosin monumentu ślimaczy się już od 1989 roku. W 2000 roku Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę umożliwiającą przeniesienie pomnika na cmentarz żołnierzy radzieckich w Parku Kościuszki. Pomimo upływu już czternastu lat od tego momentu do realizacji uchwały nigdy nie doszło.

► 2 0 1 3 r.

Grudzień

Organizacja uroczystej prezentacji dual pack-u pt. 16.12.1981″

Lipiec

Realizacja projektu „Monitor – Ukraina 2013” polegającego na analizie stanu demokracji na Ukrainie, badaniu zagrożeń dla procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską, nawiązywanie kontaktów z historykami, politykami, działaczami samorządowymi, socjologami ukraińskimi, monitowanie stanu aktywności społecznej na Ukrainie.

Czerwiec

Przystąpienie na zasadach partnerstwa do projektu pod nazwą „Pamiętamy – Dziękujemy za solidarność z Solidarnością”. Niniejszy projekt naukowy realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie „Porozumienie Katowickie 1980 – Stowarzyszenie na Rzecz Pamięci” oraz Stowarzyszenie „Pokolenie” ma za zadanie zbadanie historii oraz zakresu pomocy udzielanej Solidarności oraz ludziom opozycji przez organizacje na zachodzie w latach 1981-1989. 

Kwiecień

Rozpoczęcie projektu historycznego pod nazwą „Katowice w drodze do niepodległości – opracowanie materiału dokumentującego działalność opozycji na terenie miasta Katowice”. Projekt uzyskał wsparcie finansowe Urzędu Miasta Katowice.

Inauguracja kolejnej edycji realizowanego od kilku lat projektu „Encyklopedia Solidarności – relacje świadków historii”. Przedsięwzięcie ma na celu zebranie 75 relacji dokumentujących działalność opozycji na terenie Polski. Projekt tak jak w latach poprzednich uzyskał dofinansowanie Muzeum Historii Polski. 

Marzec

Wydanie tomiku wierszy autorstwa O. Łukasza Buksy pod tytułem „Trzydziestu Trzech Zapomnianych”. Wiersze zostały poświęcone Żołnierzom Wyklętym.

Produkcja oraz prezentacja ekspozycji ulicznej upamiętniającej 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Celem wystawy zatytułowanej „Orzeł, Pogoń i Archanioł. Powstanie Styczniowe na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej” jest zapoznanie odbiorcy z dziejami jednego z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju.   

Zawarcie umowy o współpracy z Muzeum Akt Nowych w Warszawie. W podpisanym dokumencie strony zobowiązują się m.in. do wymiany informacji o zasobach archiwalnych, wspólnej realizacji przedsięwzięć naukowych oraz wspólnych działań promocyjnych.  

Luty

Organizacja i produkcja koncertu „Za Wolność 1863” w hali Expo w Sosnowcu. Widowisko poświęcone Powstaniu Styczniowemu z udziałem czołówki polskiej sceny hiphopowej: Tadka Firmy Solo, Hemp Gru, Pięć Dwa Dębiec, DJ Haem i Bas Tajpan, a także Pawła Kukiza, Janusza „Yaniny” Iwańskiego i zespołu Luxtorpeda. Widowisko zostało wyemitowane m.in. na antenie TVP1.

Styczeń

Wydanie albumu multimedialnego z zapisem koncertu zarejestrowanego w 30. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek 16.12.1981. 

Rozpoczęcie promocji II tomu „Encyklopedii Solidarności. Opozycja w PRL 1976 – 1989”. Spotkania z czytelnikami odbyły się w kilkunastu miastach w kraju i trwały do marca 2013 roku. 

Prezentacja wydanego przez Stowarzyszenie Pokolenie drugiego tomu wspomnień Andrzeja Rozpłochowskiego „Postawią ci szubienicę”.

Przygotowanie dodatku specjalnego poświęconego zbliżającej się 150. Rocznicy Powstania Styczniowego. Opracowany materiał został następnie dołączony do Dziennika Zachodniego.

► 2 0 1 2 r.

Grudzień

Współorganizacja na zasadach partnerstwa konferencji popularnonaukowej „Od porozumienia do grudniowej konfrontacji. Geneza i znaczenie Porozumienia Katowickiego i MKZ Katowice 1980–1981” w Katowicach. W trakcie konferencji odbyła się również uroczysta inauguracja wystawy pt. „Zapomniane Porozumienie Katowickie – wkład MKZ Katowice NSZZ »Solidarność« w dorobek kulturowy regionu” opracowanej na podstawie naszych materiałów.

Listopad

Rozpoczęcie prac w projekcie „Wirtualna Czytelnia Bibuły. Edycja 2012” który uzyskał dofinansowanie oraz pozytywną rekomendację Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Jego projektu będzie wzbogacenie naszej wirtualnej czytelni o ponad 20 000 skanów pism i gazetek wydawanych poza cenzurą w latach 1976-1989.

Wrzesień

Współorganizacja uroczystej konferencji naukowej „Drogi do Niepodległości”. Konferencja uświetniła 32 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych oraz 30 rocznicę powstania Solidarności Walczącej. Podczas dwudniowych obrad wystąpiło ponad trzydziestu prelegentów – obok historyków, głos zabrali przedstawiciele i działacze dawnych organizacji opozycyjnych takich jak np. ROPCiO, KOR, RMP czy NZS, a także zaproszeni goście specjalni z Białorusi, Czech, Ukrainy, Gruzji, Estonii, Litwy, Ukrainy i Rosji.

Sierpień

Wydanie powieści Andrzeja Jarczewskiego „Selma i magiczne korale”.

Czerwiec

Realizacja projektu „Monitor – Ukraina 2012” polegającego na gromadzeniu danych na temat aktywności społecznej na Ukrainie, ukraińskich NGO nie powiązanych ze strukturami władzy, tworzenie bazy danych organizacji godnych zaufania i ich gotowości do realizacji wspólnych, polsko-ukraińskich projektów.

Przygotowanie wystawy „Konstanty Wolny – Polak, Ślązak, patriota”. Ekspozycja prezentowana była w holu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego uświetniając 135 rocznicę urodzin Konstantego Wolnego oraz 90 rocznicę pierwszych wyborów do Sejmu Śląskiego.

Kwiecień

Rozpoczęcie projektu naukowego którego celem jest przygotowanie materiałów do opracowania popularno-naukowego poświęconego ppor. Robertowi Buchcikowi nauczycielowi z Bystrej Śląskiej, oficerowi 4 pułku strzelców podhalańskich, zamordowanemu w Katyniu. Projekt uzyskał dofinansowanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej oraz Gminy Wilkowice.

Marzec

Inauguracja kolejnej edycji wieloletniego projektu naukowego „Encyklopedia Solidarności – relacje świadków historii”. Przedsięwzięcie ma na celu zebranie  relacji dokumentujących działalność opozycji na terenie Polski. Projekt tak jak w latach poprzednich uzyskał dofinansowanie Muzeum Historii Polski. 

► 2 0 1 1 r.

Grudzień

Organizacja krajowych obchodów XXX rocznicy wprowadzenia stanu wojennego z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Kilkudniowy cykl imprez obejmował m.in. uroczystości w teatrze im. S. Wyspiańskiego oraz koncert muzyki poważnej w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.  

16.12.11. Przygotowanie widowiska multimedialnego uświetniającego 30 rocznicę pacyfikacji KWK „Wujek” w Katowicach. Koncert z udziałem Ryszarda Rynkowskiego, Anny Serafińskiej, Muńka Staszczyka, Pawła Kukiza, De Press, Janusza Iwańskiego oraz zespołu Luxtorpeda został zarejestrowany a następnie wyemitowany na antenie TVP1 oraz kilkukrotnie na antenie TVP Polonia.

Organizacja w Katowickim Spodku koncertu wspomnieniowego „Droga do wolności”. Siedmiotysięcznej widowni swoje utwory zaprezentowali T. Love, Habakuk, Lombard, Maciej Maleńczuk, Luxtorpeda, Brygada Kryzys, Paweł Kukiz, Shakin’ Dudi oraz zespół Chemia.

Przygotowanie wkładki tematycznej dotyczącej grudniowej pacyfikacji KWK Wujek. Na kilkunastu stronach znalazły się artykuły, wywiady ze świadkami wydarzeń oraz kalendarium. Wkładka w nakładzie 220 000 egzemplarzy ukazała się jako dodatek do Rzeczpospolitej i Dziennika Zachodniego.

Organizacja ogólnopolskiego konkursu historycznego dla młodzieży „Wspomnienia z grudnia 1981 roku”.

Listopad

Organizacja dwudniowa konferencja naukowa wraz z warsztatami pt. „Polityka historyczna II RP”. W programie znalazły się liczne wykłady oraz sesje panelowe, dotyczące polityki historycznej. W dyskusji uczestniczyli m.in.: dyrektor katowickiego oddziału IPN dr Andrzej Drogoń, przewodniczący Stowarzyszenia NZS 1980 Zbigniew Kopczyński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński (na zdjęciu), członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Eugeniusz Gatnar oraz dziennikarz Piotr Semka.

Październik

Wydanie książki Spowiedź Parfena. Opowiadania katyńskie.  Autor – Sebastian Reńca.

Wrzesień

Wydanie pierwszego tomu wspomnień autorstwa Andrzeja Rozpłochowskiego pt: „Postawią ci szubienicę”.

Maj

Współorganizacja uroczystej sesji naukowej w 30 rocznicę powstania Tygodnika Solidarność. Spotkanie zorganizowane pod Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego odbyło się w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Warszawie. W panelach dyskusyjnych uczestniczyli m.in. prof. Antoni Dudek oraz prof. Andrzej Friszke.

Inauguracja kolejnej edycji wieloletniego projektu naukowego „Encyklopedia Solidarności – relacje świadków historii”. Przedsięwzięcie ma na celu zebranie relacji dokumentujących działalność opozycji na terenie Polski. Projekt tak jak w latach poprzednich uzyskał dofinansowanie Muzeum Historii Polski. 

Marzec

Organizacja wystawy plenerowej oraz konferencji naukowej na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pt: „Niezależne Zrzeszenie Studentów (1980–1990)”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Jego Magnificencja Rektor Prof. Zw. Dr hab. Wiesław Banyś Rektor Uniwersytetu Śląskiego.

► 2 0 1 0 r.

Grudzień

Wydanie drugiej części komiksu historycznego „Monte Cassino”. Epicka opowieść autorstwa duetu Zbigniew Tomecki i Gabrieli Becli przedstawia historię krwawych walk o „piekielny masyw Monte Cassino” którego symbolem stał się górujący nad okolicą potężny klasztor. Wydawnictwo uzyskało wsparcie m.in. Narodowego Centrum Kultury oraz Instytutu Pamięci Narodowej.  

Październik

Inauguracja cyklu wydawniczego Biblioteka Encyklopedii Solidarności. Promującą go książką została pozycja zawierająca zbiór opowiadań autorstwa Sebastiana Reńcy pod tytułem „Wiktoria”. Publikacja powstała przy wsparciu m.in. takich instytucji jak: Narodowe Centrum Kultury, Dom Maklerski IDMSA, Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie Pamięć Jastrzębska oraz OW Volumen.

Współorganizacja wraz z NZS Uniwersytetu Śląskiego koncertu plenerowego uświetniającego XXX rocznicę powstania NZS. Głos zabrali również: prof. dr hab. Czesław Martysz, Wojciech Szarama (pierwszy przewodniczący tej organizacji), Ks. Stanisław Puchała (duszpasterz akademicki), Adam Dziuba (IPN) oraz Andrzej Rozpłochowski. Część oficjalna została zakończona wmurowaniem tablicy pamiątkowej. Całą imprezę zakończył występ zespołu Cree.

Współorganizacja we współpracy z NZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przeglądu filmów dotyczących historii ruchów niezależnych. Licznie zgromadzona młodzież licealna oraz studenci zobaczyli następujące filmy: Zbuntowana generacja. Pokolenie Rock Galicji 1982-1989, Beats of Freedom – Zew Wolności, Niezależni oraz  Trzech Kumpli.

Wrzesień

Wydanie I tomu „Encyklopedii Solidarności”. Książka to kompleksowe opracowanie dziejów opozycji antyustrojowej funkcjonującej na terenie Polski w latach 1976-1989. W skład Encyklopedii weszło 1 130 biogramów i haseł napisanych przez 170 autorów. Wśród opublikowanego materiału znalazły się biogramy nie tylko członków NSZZ „Solidarność” ale i ruchów społecznych i politycznych które wpisały się w historię naszego kraju.

Sierpień

Wydanie wraz z dziennikiem Rzeczpospolita dodatku tematycznego „SIERPIEŃ 1980 – 2010”. W ten sposób upamiętniliśmy 30 rocznicę strajków 1980 roku oraz podpisania porozumień w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu Zdroju. 20 – stronnicową wkładkę pod redakcją Macieja Rosalaka uświetniły wypowiedzi działaczy i wywiady z wybitnymi historykami jak Jerzy Eisler czy Antoni Dudek.

Lipiec

Wydanie wraz Oficyną Wydawniczą Volumen publikacji pt.”Miasta, zamki, klasztory. Państwo Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego”. W książce prezentującej dzieje Zakonu czytelnik znajdzie obok wyczerpujących artykułów opisy historycznych miejsc, bogato zdobione ilustracje oraz duży zasób fotografii. Książka ukazała się dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury

Maj

Współwydanie wraz z Narodowym Centrum Kultury oraz Wydawnictwem Studio Frodo albumu „Wilno-Warszawa. Wspólna droga do wolności”. Książka poświęcona jest współpracy polskich i litewskich środowisk opozycyjnych i niepodległościowych w latach 1989-1992 oraz krwawym wydarzeniom Wileńskiego Stycznia 1991 roku.

Organizacja uroczystego koncertu plenerowego grupy De Press. Występ zorganizowany w Katowicach na pl. Sejmu Śląskiego poświęcony został pamięci Żołnierzy Wyklętych. Koncert został wsparty przez Narodowe Centrum Kultury oraz Urząd Miasta Katowice oraz katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Kwiecień

Wydanie wraz z dziennikiem Rzeczpospolita dodatku tematycznego „Masada nad Wisłą”. Tematem wkładki była 67 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Wydanie książki autorstwa Rafała Michalskiego „Śladami Zbrodni Katyńskiej”. Treść książki to nie tylko opis martyrologii Polaków na terenie dawnego ZSRR ale przede wszystkim wyczerpująca próba ujęcia fragmentu dziejów Polski związanego z ludobójstwem popełnionym przez Związek Sowiecki na polskiej elicie w 1940 roku.  
Współorganizacja ogólnopolskiej kampanii outdoorowej uświetniającej 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. W trakcie akcji na ponad 300 bilbordach oraz 1 150 nośnikach reklamowych na terenie całego kraju zostały zamieszczone plakaty upamiętniające ofiary zbrodni w Katyniu.
Współorganizacja widowiska multimedialnego pt.”Pamiętam. Katyń 1940” przygotowanego przez Łukasza L.U.C. Rostkowskiego. Muzyce wykorzystującej tradycyjne instrumenty towarzyszyła muzyka elektroniczna okraszona archiwalnymi nagraniami oraz multimedialnymi impresjami opartymi na animacjach komputerowych. Widowisko stanowiące nowatorską formę hołdu dla zamordowanych zostało bardzo ciepło przyjęte przez licznie zgromadzoną publiczność. Koncert odbył się w Górnośląskim Centrum Kultury oraz Filharmonii Łódzkiej.   
Współorganizacja wraz z Instytutem Pamięci Narodowej I edycji konkursu dla młodzieży pt. „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy… Katyń – 70 lat po zbrodni”.

Luty

Współorganizacja wraz ze Stowarzyszeniem Federacji Młodzieży Walczącej koncertu poświęconego “Żołnierzom wyklętym”. Zagrała grupa De Press oraz Brygada Kryzys. Impreza odbyła się pod patronatem Narodowego Centrum Kultury.

► 2 0 0 9 r.

Sierpień

Przygotowanie wraz z Wydawnictwem „Volumen” albumu „Zaczęło się w Polsce”. Album wydany w dwóch wersjach językowych zawiera teksty czołowych polskich historyków opisujące w sposób syntetyczny historię kraju w latach 1939-1989.

Lipiec

Rozpoczęcie realizacji projektu „Encyklopedia Solidarności – Wirtualna Czytelnia Bibuły” – który realizujemy wraz z Biblioteką Narodową w ramach grantu przyznanego przez Ministerstwo Kultury.

Czerwiec

Przygotowanie we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności wystawy plenerowej „Jastrzębie w drodze do niepodległości 1978-1989”. Celem ekspozycji jest przybliżenie wydarzeń rozgrywających się na terenie Jastrzębia Zdroju od czasów wyprzedzających podpisanie Porozumień Jastrzębskich do wyborów w 1989 roku.  

Maj

Wydanie pierwszej części komiksu historycznego „Monte Cassino”. Epicka opowieść autorstwa duetu Zbigniew Tomecki i Gabrieli Becli przedstawia historię krwawych walk o „piekielny masyw Monte Cassino” którego symbolem stał się górujący nad okolicą potężny klasztor. Wydawnictwo uzyskało wsparcie m.in. Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
 
Zorganizowanie uroczystości odsłonięcia pomnika „Krzyż Polski” w Kościelisku. Jest to pierwszy w Polsce monument poświęcony „Poległym i walczącym za Wolną i Niepodległą Polskę w latach 1939-1989 i nadal …”. Uroczystość uświetniła obecność kompanii honorowej oraz orkiestry WP. Odsłonięcia pomnika dokonał Andrzej Przewoźnik Sekretarz Rady Ochrony Walk i Męczeństwa oraz Władysław Stasiak z Kancelarii Prezydenta PR Lecha Kaczyńskiego. Kamień węgielny został poświęcony w 2002 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II.   

Rozpoczęcie prac nad projektem „Młodość Witolda Pileckiego”. Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie kwerend historycznych w zasobach archiwalnych i spisanie na ich podstawie historii rodziny Pileckich od XIX w aż do wybuchu II Wojny Światowej.

Marzec

Rozpoczęcie i zorganizowanie trasy ekspozycyjnej wystawy „Żołnierze wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku”. W ciągu kilku miesięcy wystawa została zaprezentowana m.in. w Opolu, Bielsku-Białej, Siedlcach, Jastrzębiu Zdroju, Gliwicach oraz Zakopanym.

► 2 0 0 8 r.

Grudzień

Wydanie „Encyklopedii Solidarności – kalendarium”. Projekt realizowany przy wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Narodowego Centrum Kultury.

Wrzesień

Realizacja wraz z TVP 1 oraz TVP Katowice filmu „Piasek w tryby” opowiadającego o strajkach górniczych w 1988 roku.

Realizacja dla Polskiego Radia cyklu audycji dotyczących historii opozycji w latach 1976-1989.

Wydanie wraz redakcją dziennika Rzeczpospolita oraz Instytutem Pamięci Narodowej wkładki tematycznej „Życie za życie”.

Sierpień

Wydanie wraz z Dziennikiem Zachodnim 5 zeszytów „Ludzie Solidarności” ukazujących się, co tydzień jako dodatek do gazety.

Maj

Rozpoczęcie całorocznego cyklu publikacji w Gazecie Polskiej pt. „Encyklopedia Solidarności”.

Luty

Zorganizowanie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach konferencji naukowej „Wolne Związki Zawodowe z perspektywy 30 lat”. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie „Pokolenie”, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Katowice, NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski oraz Narodowe Centrum Kultury. Patronat nad konferencją objął Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Janusz Kurtyka oraz Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Janusz Śniadek.

PARTNERZY, PRZYJACIELE, SPONSORZY