Sztandarowym projektem Stowarzyszenia jest największy program badawczy dotyczący najnowszej historii Polski „Encyklopedia Solidarności”, który od roku 2006 realizujemy wraz z IPN oraz Oficyną Wydawniczą Volumen przy współpracy wielu instytucji. Dotychczas udało się opublikować dwa z sześciu zamierzonych tomów, które można nabyć w naszym wydawnictwie Encyklopedia Solidarności tom I oraz Encyklopedia Solidarności tom II.

Serdecznie zapraszamy też na stronę poświęconą Encyklopedii Solidarności.

ES 

Papierowy pomnik, papierowej rewolucji.

Ruch Solidarności był fenomenem na skalę światową. Nigdy w dziejach współczesnego świata nie pojawił się tak masowy ruch oporu wobec władzy, w którym brałaby w większym lub mniejszym stopniu udział większość społeczeństwa. Dotychczas zjawisko to nie doczekało się całościowego opracowania. Powstawały liczne monografie dotyczące historii Związku, struktur regionalnych, czasami zakładowych. Istnieją też opracowania o KOR, ROPCziO, KPN, czy tez SW. Jednakże nie ma (dotychczas nie powstało) kompendium wiedzy o ludziach, zdarzeniach, strukturach, a nade wszystko wydawnictwach- zarówno z okresu przed sierpniem 1980, karnawału Solidarności jak i podziemnej walki o wolną i niepodległą Polskę. Walki w której ludzie Solidarności stanowili trzon, ale w której brali udział liczni przedstawiciele środowisk: studenckich, organizacji niepodległościowych, młodzież szkół ponadpodstawowych i wielu ludzi, którzy nie należąc do żadnego z tych środowisk uważali walkę z systemem za swój moralny obowiązek. Głównym nurtem tej podziemnej rzeki było wolne słowo, drukowane poza zasięgiem cenzury dlatego uważamy, że kolejne tomy Encyklopedii są papierowym pomnikiem papierowej rewolucji. Encyklopedia Solidarności jest największym projektem badawczym dotyczącym najnowszej historii Polski jaki był dotychczas realizowany w III Rzeczypospolitej. Jego równorzędnymi partnerami są Stowarzyszenie Pokolenie oraz Instytut Pamięci Narodowej. Nazwa Encyklopedia Solidarności jest pewnym pretekstem do pokazania pełnej gamy środowisk opozycyjnych, które w latach 1976 do 1989 budowały podwaliny pod niepodległość Polski. Projekt rozpoczął się w 2006 roku i trwać będzie minimum do roku 2018. Dotychczas ukazały się drukiem dwa tomy w których znajduje się ponad 1800 biogramów oraz około 600 haseł. Na stronie internetowej www.encyklopedia-solidarnosci.pl znajduje się blisko 5000 biogramów oraz ponad 2000 haseł, które obecnie podlegają ostatecznym poprawkom i sukcesywnie co dwa lata będą pojawiać się w formie kolejnych tomów- kolejny III- planowany jest na koniec roku 2014.

Projekt Encyklopedii rozwija się podczas swego trwania i nie ogranicza się tylko do tworzenia kolejnych biogramów i haseł. Na stronie internetowej znajduje się kilkaset relacji ludzi opozycji, a kolejne oczekują na opracowanie i publikacje. W latach 2006-2010 powstało kilkadziesiąt krótkich form filmowych wyprodukowanych dla telewizji publicznej. Były to dwa cykle: Niepokorni – 31 odcinków dla TVP Info, oraz 35 odcinków Encyklopedii Solidarności dla TVP 1. Powstała Wirtualna czytelnia bibuły- na stronach ES znajdują się skany ponad 150 000 stron prasy podziemnej- jest to największy zbiór jaki można spotkać w internecie- będzie się on również rozwijał. Większość dużych tytułów jak np. Tygodnik Mazowsze, PWA, KOS, Wola i wiele innych udało się nam  udostępnić niemalże w całości. Wydajemy również serię książkową biblioteki Encyklopedii Solidarności w której ukazały się dotychczas cztery tytuły, a kolejne trzy ukażą się w jeszcze w tym roku. Dzięki Encyklopedii Solidarności udało się dotrzeć do wielu zapomnianych i często znajdujących się w skrajnie trudnej sytuacji ludzi. To bardzo przykra konstatacja, że współczesna Polska nie umie spłacać zaciągniętych długów i w odróżnieniu od II Rzeczpospolitej nie dba o swoich bohaterów. Uznaliśmy, że musimy zastąpić w tej materii coraz bardziej niewydolne Państwo. Nawiązaliśmy kontakt z organizacjami zajmującymi się pomocą dla bohaterów niedawnej przeszłości, na bazie ES powstała Fundacja Wdzięczności, której prezesem jest przewodniczący Pokolenia. Cóż, widać, że Rewolucja Solidarności wciąż czeka na dokończenie.