W efekcie realizowanych przez nas badań naukowych a w szczególności w oparciu o wyniki projektu „Encyklopedia Solidarności” udało nam się zorganizować kilkanaście konferencji, sesji i paneli naukowych na terenie całego kraju. Uczestnikami tych wydarzeń byli m.in. dr hab. Janusz Kurtyka, prof. Antoni Dudek, prof. Andrzej Friszke, dr Łukasz Kamiński czy publicysta Piotr Semka.

Zorganizowane i współorganizowane przez nas konferencje:

„Od porozumienia do grudniowej konfrontacji. Geneza i znaczenie Porozumienia Katowickiego i MKZ Katowice 1980–1981”.

„Drogi do Niepodległości”.

„Polityka historyczna II RP”.

„30 rocznica powstania Tygodnika Solidarność”.

„Niezależne Zrzeszenie Studentów (1980–1990)”. 

„Wolne Związki Zawodowe z perspektywy 30 lat”.