Tytuł wystawy: Orzeł, Pogoń i Archanioł. Powstanie Styczniowe na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej.
Autorzy:  Dominik Szczęsny-Kostanecki, Mirosława Łątkowska, Adam Borowski, Robert Czyżewski, Rafał Dzięciołowski,   
Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Pokolenie, Oficyna Wydawnicza Volumen, Fundacja Polonia-Ruthenia,

Opis:
Wystawa „Orzeł, Pogoń i Archanioł. Powstanie Styczniowe na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej” to wyczerpujący i kompletny opis wydarzeń rozgrywających się od stycznia 1863 roku do zakończenia powstania. Na dwudziestu czterech kolorowych planszach zaprezentowano mapy, reprodukcje obrazów i rycin, a także zdjęcia i teksty przybliżające historię największego z polskich powstań. Wystawa prezentuje powstańcze wydarzenia w bardzo szerokim kontekście który nie ogranicza się tylko terenów Rzeczypospolitej. Szeroko omawia wpływ powstania na sytuację w Europie a także udział w nim obywateli innych państw. Ekspozycja została zaprezentowana w kilkunastu miastach na terenie całego kraju.

Wystawa w pdf Powstanie Styczniowe

Fotorelacja z wystawy ► Orzeł, Pogoń i Archanioł

mini-DSC_0050

 Spis bloków tematycznych:
1.    Królestwo Polskie, tak zwana kongresówka. 
2.    Manifestacje.
3.    Biali i czerwoni – Wielkopolski.
4.    Państwo podziemne.
5.    Przywódcy powstania wobec Litwy.
6.    Wybuch powstania.
7.    Wybuch powstania na Litwie.
8.    Kampania i dyktatura gen. Langiewicza.
9.    Zajęcie Zagłębia Dąbrowskiego.
10.    Letnia kampania w Lubelskiem.
11.    Państwo podziemne na Litwie.
12.    Litwini i Białorusini w powstaniu.
13.    Powstanie a Ruś.
14.    Walki na Ukrainie.
15.    Ruch niepodległościowy w Kijowie.
16.    Kampania Różyckiego na Rusi.
17.    Dyktatura Traugutta.
18.    Europa a powstanie.
19.    Powstańcza prasa.
20.    Na pomoc powstaniu.
21.    Wojna partyzancka.
22.    Upadek powstania.
23.    Represje po powstaniu.
24.    Pamięć powstania.
  
Opis techniczny.
Ilość plansz: 24.
Wymiary plansz: szerokość 130 cm, wysokość 80 cm.
Stelaż aluminiowy obciążany w podstawie.
Konstrukcja wystawy umożliwia jej prezentację zarówno w plenerze jak i pomieszczeniach.