Tytuł: Ludzie Solidarności.

Autorzy tekstów: Robert Dyja, Agata Pustułka, Weronika Silczak, Janusz Szymonik.

Współpraca: Dziennik Zachodni, Stowarzyszenie Pokolenie, Instytut Pamięci Narodowej o/Katowice.

Format: A4

Ilość stron: 8

Opis:

Pięcioczęściowy cykl zeszytów „Ludzie Solidarności” prezentuje życiorysy kilkudziesięciu osób, z wielu tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej z naszego regionu. Wśród nich znajdują się biogramy osób działających nie tylko w NSZZ „Solidarność”, ale również w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, Solidarności Walczącej czy Konfederacji Polski Niepodległej. Drukarzy, ulotkarzy, osób więzionych i internowanych, których wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności jest w dniach dzisiejszych nie do przecenienia. Dodatek został zilustrowany zdjęciami z archiwum Stowarzyszenia Pokolenie.

Tytuły zeszytów:

► Zeszyt nr 1: Od Wolnych Związków Zawodowych do Sierpnia ’80.

Zeszyt nr 2 : Karnawał Solidarności. Sylwetki działaczy tworzących ruch związkowy od sierpnia 1980 do grudnia 1981.

Zeszyt nr3 : Stan Wojenny.

Zeszyt nr 4 : 1981-86 sylwetki ludzi działających w zdelegalizowanej Solidarności oraz opozycji antykomunistycznej po 13 grudnia 1981 roku.

Zeszyt nr 5 : 1986-89 sylwetki osób działających w zdelegalizowanej Solidarności oraz opozycji antykomunistycznej w ostatnich latach przed upadkiem komunizmu.