Przygotowywanie, produkcja oraz organizacja wystaw to jedna z najważniejszych gałęzi naszej aktywności, i jednocześnie jedna z pierwszych, jakimi się zajęliśmy. Zgodnie z misją, którą kieruje się Stowarzyszenie głównym celem przyświecającym nam przy organizacji wystaw jest promocja wydarzeń historycznych oraz szeroko pojęta działalność edukacyjna. Z tego też powodu w naszym dorobku znajdują się ekspozycje prezentujące dzieje podziemia niepodległościowego po roku 1944, wystawy zapoznające widza z historią opozycji antykomunistycznej w Polsce czy opowiadające historię Powstania Styczniowego. Nasze ekspozycje prezentowane były zarówno w plenerze jak i w przestrzeniach zamkniętych a ich przygotowanie odbywa się we współpracy z czołowymi instytucjami kultury w kraju i regionie.

Do dnia dzisiejszego przygotowaliśmy i zorganizowaliśmy następujące wystawy:

 „August Hlond – Prymas czasu narodowych wyborów”.

 „Orzeł, Pogoń i Archanioł. Powstanie Styczniowe na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej”.

„Zapomniane Porozumienie Katowickie – wkład MKZ Katowice NSZZ »Solidarność« w dorobek kulturowy regionu” .

 „Konstanty Wolny – Polak, Ślązak, patriota”.

 „Niezależne Zrzeszenie Studentów (1980–1990)”.

 „Jastrzębie w drodze do niepodległości 1978-1989”.

 „Żołnierze wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku”