Projekty realizowane przez Stowarzyszenie POKOLENIE:

150729_belki unijne

DOTACJE NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Projekt „Moja firma – mój sukces” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
PODDZIAŁANIE 7.3.3 Promocja samozatrudnienia, Nr projektu: RPSL.07.03.03-24-0809/17. Wartość projektu: 1 641 870,00 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 1 395 589,50zł

 

Projekt ,,Przedsiębiorczość bez barier” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania: 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Projekt nr RPSL.07.03.03-24-400/15. Wysokość wkładu unijnego: 765838,52 zł.

Projekt ,,Bielska przedsiębiorczość bez barier” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania: 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Projekt nr RPSL.07.03.03-24-401/15. Wysokość wkładu unijnego: 765838,52 zł.

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

Projekt „Program dla sukcesu Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Projekt nr RPSL.11.01.04-24-011G/15. Wysokość wkładu unijnego: 420090,75 zł.

Projekt „Rozwiń skrzydła III” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Projekt nr RPSL.11.01.04-24-0119/15. Wysokość wkładu unijnego: 480335,00 zł.

Projekt „Mała szkoła dla wielkich ludzi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Projekt nr RPSL.11.01.04-24-011B/15. Wysokość wkładu unijnego: 390120,60 zł.

 

Projekty zrealizowane dotychczas przez Stowarzyszenie POKOLENIE:

ZPORR 2.5 – zrealizowaliśmy 4 projekty,

SPORZL 3.2 – zrealizowaliśmy 1 projekt,

POKL 9.5 – zrealizowaliśmy 3 projekty,

POKL 8.1.1 – zrealizowaliśmy 3 projekty.

POKL 8.2.1 – zrealizowaliśmy 1 projekt,

POKL 7.2.2 – zrealizowaliśmy 1 projekt,

POKL 7.2.1 – zrealizowaliśmy 1 projekt,

POKL 6.2 – zrealizowaliśmy 2 projekty,

POKL 2.1.1 – zrealizowaliśmy 2 projekty.

 

Zakupy na potrzeby realizowanych projektów.