150729_belki unijne

Projekt ,,Przedsiębiorczość bez barier” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania: 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Projekt nr RPSL.07.03.03-24-400/15. Wysokość wkładu unijnego: 765838,52 zł.

Realizacja projektu: 2016/10/01 – 2018/06/30

Aktualności

Uwaga!

Dokumenty rekrutacyjne do projektu „Przedsiębiorczość bez barier” przyjmowane będą w dniach 11 – 24.01.2017r.  Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i dostarczenie wymaganych dokumentów we wskazanym terminie. 

Szczegółowe informacje dostępne na www.przedsiebiorczoscbezbarier.org

Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do 15 osób niepełnosprawnych, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, które zamierzają prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczestnicy projektu muszą mieszkać na terenie powiatów: Chorzów, Jaworzno, Katowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice, Ruda Śląska.

Uczestnicy projektu na dzień przystąpienia do projektu muszą mieć ukończony 30 rok życia oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie mogli mieć zarejestrowanej własnej działalności gospodarczej.

Formy wsparcia

  • wsparcie szkoleniowo – doradcze,
  • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (maksymalna dotacja 23 129,28 zł/1 uczestnika projektu),
  • wsparcie pomostowe (maksymalne 1750,00 zł/1 uczestnika przez okres 12 miesięcy).

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin – Przedsiebiorczość bez barier

1. Formularz rekrutacyjny (wzór)

2. Karta oceny (wzór)

3. Kwestionariusz rozmowy kwalifikacyjnej (wzór)

5. Informacja nt. sektorów wykluczonych z pomocy de minimis

Dokumenty rekrutacyjne – komplet (plik rar)