www.redterror.eu

Communist crimes

www.redterror.eu

W 100 rocznicę Rewolucji Październikowej uruchomiliśmy portal dokumentujący skalę zbrodni komunistycznych na świecie.