Wystawa – Majdan

15 kwietnia o godz. 13 przy ul. Mariackiej w Katowicach zostanie otwarta wystawa pt. „Majdan”. Organizatorem wydarzenia jest oddział Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, Urząd Miasta Katowice oraz Stowarzyszenie Pokolenie. W otwarciu weźmie udział Krystyna Siejna, wiceprezydent Miasta Katowice oraz Przemysław Miśkiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenie. Prezentacja wystawy towarzyszyła międzynarodowej konferencji „Polska. Majdan. Ukraina”, zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie Pokolenie w Kopalni Guido w Zabrzu (3 kwietnia 2014 r.).

Ekspozycja składa się z czterech części, opowiadających historię zjawiska bezprecedensowego w dziejach współczesnego świata, jakim jest protest trwający do dziś na Majdanie Niepodległości w Kijowie. Część pierwsza zatytułowana „Majdan za Europą” pokazuje początek protestu, gdy młodzież zdecydowała się walczyć o miejsce Ukrainy w Unii Europejskiej. Nastąpiło to w momencie, kiedy po długotrwałym mamieniu społeczeństwa Wiktor Janukowycz powiedział, że Ukraina decyduje się jednak na ścisłą współpracę z Rosją. Ta część kończy się pobiciem studentów i wejściem w nowy etap, który pojawia się w bloku drugim, zatytułowanym „Majdan przeciwko rządowi – Sława Ukrajini”. Autor tekstu wraz z autorami zdjęć opowiadają o tym, jak ludzie walczą przeciw władzy i jak zmieniają się akcenty tej walki – tu już nie chodzi tylko o wejście do UE – teraz jest to już sprawa narodowa – ludzie nie chcą być traktowani przedmiotowo – chcą sami decydować o swojej przyszłości. Walczą z rządem, ale są gotowi na kompromis – jednak tylko taki, który nie urąga ich godności. Część trzecia „Majdan walczący – Herojam sława” – to opowieść o ludziach gotowych, i to nie tylko w deklaracjach, ale w praktyce, oddać swe życie za podstawowe wartości, które są przynależne człowiekowi: wolność, godność oraz życie w sprawiedliwie rządzonym kraju. To właśnie tym, którzy zginęli oraz wydarzeniom, które nastąpiły po i w związku z ich śmiercią, jest poświęcona część czwarta „Majdan w żałobie – Heroji ne wmyrajut'”. Podsumowuje ona to, co działo się pod koniec części trzeciej po 18 lutego, szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się stało i kto jest za to odpowiedzialny, ale nade wszystko pokazuje rozpacz i ból po tej zupełnie niezrozumiałej we współczesnej Europie stracie. Czy była ona potrzebna i czy będzie zaczynem przemiany Ukrainy – na to pytanie wystawa już odpowiedzi dać nie może.

Koncepcja wystawy i tekst: Przemysław Miśkiewicz. Fotografie: Paweł Bobołowicz, dziennikarz Radia Wnet, który przebywa na Majdanie od listopada 2013 r., Rafał Dzięciołowski, dziennikarz niezależny oraz Paweł Dyjak, Monika Kobylańska i Andrzej Sobolewski, którzy trafili na Majdan podczas wyjazdów z pomocą, organizowanych przez Stowarzyszenie Pokolenie.
Projekt graficzny: Łukasz Kobiela. Konsultacja merytoryczna: dr hab. Igor Hałagida.

Do zwiedzania wystawy zapraszamy do 15 maja br.

OŚWIADCZENIE

W dniu 03 kwietnia 2014 roku w Zabrzu miała miejsce konferencja Polska Majdan Ukraina organizowana przez Stowarzyszenie Pokolenie oraz Instytut Pamięci Narodowej. Współorganizatorami konferencji były również następujące podmioty: NSZZ Solidarność Regionu Śląsko- Dąbrowskiego, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności oraz Kopalnia Guido. Konferencja składała się z trzech bloków programowych z których pierwszy-poświęcony historii stosunków polsko ukraińskich był przygotowany przez IPN. Podczas konferencji została zaprezentowana wystawa Majdan, której wyłącznym pomysłodawcą było Stowarzyszenie Pokolenie. Autorem koncepcji wystawy oraz tekstów jest Przemysław Miśkiewicz Przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenie. Ponieważ logotyp Instytutu wzbudzał niepotrzebne kontrowersje , zdecydowaliśmy się na jego usunięcie i od dnia dzisiejszego wystawa będąca własnością Stowarzyszenia nie zawiera już błędnej informacji dotyczącej zaangażowania IPN. Przemysław Miśkiewicz Przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenie