Zapytanie ofertowe nr Z/11.1.4/2016/1 z 14 listopada 2016 r. w sparawie dostawy materiałów piśmienniczych i biurowych w projektach: RPSL.11.01.04-24-0119/15, RPSL.11.01.04-011B/15, RPSL.11.01.04-011G/15.

Pliki do pobrania:

zapytanie ofertowe

oferta

formularz-ofertowy

 

Zaproszenie do złożenia oferty na wynajem sal konferencyjnych w związku z realizacją projektu „Moja firma – mój sukces”

Data publikacji 07/12/2018

Zapytanie_sala

Formularz_oferty sala