Tytuł wystawy: „Zapomniane Porozumienie Katowickie – wkład MKZ Katowice NSZZ »Solidarność« w dorobek kulturowy regionu” .

Tekst i redakcja merytoryczna: Andrzej Rozpłochowski, Przemysław Miśkiewicz, Katarzyna Wilczok,

Projekt graficzny: Łukasz Kobiela,

Współorganizatorzy: Porozumienie Katowickie – Stowarzyszenie na Rzecz Pamięci, Stowarzyszenie Pokolenie,

Patronat Honorowy: Instytut Pamięci Narodowej,

Mecenat: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, CTL Haldex S.A.

► WYSTAWA w pdf Zapomniane Porozumienie Katowickie – wkład MKZ Katowice NSZZ »Solidarność« w dorobek kulturowy regionu.

Opis techniczny.
Ilość plansz: 17 (system roll-up)
Konstrukcja wystawy przystosowana jedynie do prezentacji w pomieszczeniach zamkniętych.