Zaproszenie na wernisaż

 25 marca 2014 roku o godz. 17.00 w Muzeum Regionalnym im. Ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie, przy ul. Kościelnej 57 odbędzie się wernisaż wystawy „Powinniśmy wracać po swoich. Zgrupowanie partyzanckie NSZ „Bartka” 1945-1947”. Organizatorem otwarcia wystawy jest Stowarzyszenie Pokolenie i Związek Żołnierzy NSZ Okręg Podbeskidzie. W wydarzeniu weźmie udział dr Dariusz Węgrzyn (OBEP Katowice), konsultant historyczny wystawy.

Wystawa składa się z dwudziestu siedmiu elementów ekspozycyjnych. Na dwudziestu pięciu planszach prezentowany jest fragment dorobku Instytutu Pamięci Narodowej oraz program badawczy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgów Podbeskidzie i Górnośląskiego. Na dwóch słupach informacyjnych zaprezentowano nazwiska pięćset siedemdziesięciu osób związanych ze Zgrupowaniem oraz wykazy osób skazanych i zamordowanych. Organizatorzy liczą na nawiązanie kontaktu ze świadkami, w tym rodzinami wymienionych osób i uzupełnienie zgromadzonych informacji. Dla młodzieży to pierwsza okazja poznania tego fragmentu współczesnej historii Polski i wspólnego poszukiwania jej śladów wśród najbliższych.

Patronat honorowy: kpt. Władysław Foksa „Rodzynek” (Zgrupowanie NSZ „Bartka”) oraz kpt. Stanisław Turski „Czarnocki” (Brygada Świętokrzyska NSZ). Konsultantem historycznym wystawy jest dr Dariusz Węgrzyn (IPN w Katowicach). Organizator: Stowarzyszenie Pokolenie. Autor wystawy: Bogdan Ścibut. Projekt ekspozycji: Małgorzata Baca-Ścibut. Opracowanie graficzne: Małgorzata Baca-Ścibut i Anna Wajda.

Ekspozycja jest prezentowana w Bestwinie od 23 marca do 5 kwietnia 2014 roku, następnie w Czechowicach-Dziedzicach i kolejnych miejscowościach województwa śląskiego. Ekspozycja w Bestwinie, miejscu działalności oddziału „Burza” pod dowództwem Edwarda Michalika „Kanara” i Romualda Czerneckiego „Pikolo” otwiera roczny cykl spotkań z publicznością w celu uzupełnienia i weryfikacji dziejów Zgrupowania.

Kalendarz ekspozycji będzie prezentowany na stronie internetowej programu badawczego www.nsz.beskidy.pl .