Aktualności

Historia

Stowarzyszenie Pokolenie powstawało w 1997 roku. Członkowie wywodzą się z różnych środowisk jednak większość swoją pierwszą działalność prowadziła w NZS, KPN, SW, NSZZ Solidarność, a w latach dziewięćdziesiątych w Lidze Republikańskiej.

 

Połączył ich antykomunizm i brak zgody na Polskę w której nie jest szanowana ludzka godność, a dawni zbrodniarze uchodzą za ludzi honoru.

 

Stowarzyszenie promuje wartości związane z ideami wolnego społeczeństwa, tworzeniem i obroną mechanizmów gospodarki wolnorynkowej oraz poszanowaniem tradycji i kultury polskiej. Szczególne miejsce w jego działalności zajmuje najnowsza historia Polski i działania związane z promocją historii Polski jako jednego z najlepszych polskich towarów eksportowych.

Kalendarz

30 VI 2000 r. prof. Leon Kieres, wybrany na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, złożył ślubowanie przed Sejmem, tym samym obejmując urząd. Datę tę uznaje się za początek działalności IPN
4 VII 1610 zwycięstwo pod Kłuszynem polskich huzarów nad armią moskiewską
4 VII 1943 katastrofa pod Gibraltarem, w której zginął gen. Władysław Sikorski
5 VII 1921 koniec III Powstania Śląskiego
10 VII 1945 początek "Obławy Augustowskiej"
11 VII 1943 oddziały UPA zaatakowały około 100 wsi na Wołyniu
15 VII 1410 bitwa Grunwaldem, w której armia polsko-litewskie rozgromiła wojska krzyżackie
16 VII 1980 początek strajku w Lublinie, w Lokomotywowoni PKP
25 VII 1655 początek "Potopu szwedzkiego"- pod Ujściem polskie pospolite ruszenie poddało się wojskom szwedzkim
25 VII 1945 Prymas Polski ks, kard. August Hlond powrócił do Polski jako legat papieski
1 sierpnia 1944 - o godzinie "W" - 17:00 rozpoczęło się Powstanie Warszawskie

Górny Śląsk

Cmentarz Orląt Lwowskich